Rezervácia

reserve

Nakoľko liečivé bahno nie je v prevádzke, CK pozastavila svoju činnosť.