tel: +421 948 441 464

whatsapp +39 333 9497 468
email: oxalis.vulcano@gmail.com
Fraštacká 120/1
92001 Hlohovec

Fakturačné údaje:

Zuzana La Greca-CK OXALIS
Fraštacká 120/1
920 01 Hlohovec
IČO 34 521 208
DIČ SK 10 20 326 560
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, živ. reg. č.: 203-4422
IBAN: SK46 1100 0000 0029 2089 2194
č. účtu: 2920892194/1100 Tatra banka, a.s.