Kontakty

tramonto1

 

tel: 0948 441 464
email: oxalis.vulcano@gmail.com
Fraštacká 120/1
92001 Hlohovec
Fakturačné údaje: Zuzana La Greca-CK OXALIS
                             Fraštacká 120/1
                             920 01 Hlohovec
                             IČO 34 521 208
                             DIČ SK 10 20 326 560
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, živ. reg. č.: 203-4422
IBAN: SK46 1100 0000 0029 2089 2194
č. účtu: 2920892194/1100 Tatra banka, a.s.