Alicudi

alicudiarrow_1_green  Alicudi

5,2 km2, 138 obyvateľov

alicudiAlicudi je najzápadnejší ostrov súostrovia. Má tvar malého kužeľa, najvyšší vrchol FILO DELL ARPA dosahuje 675 m.

Pôvodne sa nazýval ERICUSA. Západná strana je neskutočne strmá a holá. Na východnej strane sú domy, ktorých obyvatelia žijú z produkovania olív, kapár a lovu langúst.

Vázy a predmety z vykopávok zo 4. storočia pred n.l., ktoré boli nájdené dokazujú skoré osídlenie ostrova.

Pekné a divoké, nenakazené masou turistov, plné chodníkov a schodov obrastených kaktusmi sú dnešné Alicudi.